Truth of Life Quotes – Tagalog

Sa buhay natin, naghahanap tayo ng motibasyon at aral upang magpatuloy sa buhay. Mga motibasyon at aral na gagabay sa atin sa tamang daan at mag – aangat sa atin mula sa ilalim ng pagkabalisa. Ang mga sumunod na quote sa ibaba ay tiyak na babaguhin ang pananaw mo sa buhay.

Kulungan

“ Ang kasikatan ay isang kulungan.”


huwag_kang_matakot_maging_iba

“ Huwag kang matakot na maging iba sa kanila, matakot ka dahil katulad ka nila.”


Wag_mong_kalimutan_na_isa_kang_tao

“ Wag mong kalimutan na isa kang tao, nagkakamali, nakakasakit at nasasaktan.”


 

wag_matakot_sa_mga_baga_na_hindi_mo_alam

“ Wag kang matakot sa mga bagay na hindi mo alam.”


Mas_pagsisihan_mo_ang_mga_bagay_na_hindi_mo_ginawa

” Mas apagsisihan mo ang mga bagay na hindi mo ginawa kesa sa mga bagay na ginawa mo.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Ayos lang umalis ka sa buhay ng isang tao lalo na kapag naramdaman mo na hindi ka na parte ng buhay niya.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Huwag mong bitawan ang iyong mga pangarap.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Hindi pa huli ang lahat para magbago.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Kapag hindi gumana ang iyong plano, baguhin mo ang iyong plano at hindi ang iyong layunin.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Kalimutan ang pagkakamali matuto sa mga aral.”


truth of life quotes, life quotes, inspirational quotes - papogi.com

“Kung hindi ka makahanap ng solusyon, gumawa ka.”


Thank you for visiting papogi.com. We hope you found something that sparked interest on our website. Please check back for future updates.