Simple ways on how to get a girl’s heart

There are plenty of overdone, washed out ways to make a girl feel safe and secure in your relationship, but it’s really the smallest, simplest gestures that are actually the most noteworthy. Here are the simple ways you can do that will surely melt your girl’s heart.hug from behind“Hug her from behind”

Yakapin ang babae from behind ay isa sa gusto ng mga babae, because they feel safe, love and protected. Pero mas maganda kung isusupresa mo ang pagyakap sa kanya sa panahong wala siyang importanteng ginagawa. Ang pagyakap sa kanya at paglagay mo ng iyong ulo sa kanyang balikat ay napakasweet para sa kanya.

“Say I love you, and mean it”

Remember that there’s a big difference between “Love ya!” and “I love you.” If your special someone really loves you and tells you this much while looking into your eyes, sounding earnest, and not wanting anything from you, then it’s likely that he really means it. If the person undeniably loves you, then he’ll say it for no reason at all, not just because he needs a favor or because it feels like the right thing to say.

simple ways to get a girl's heart 4

“Cuddle with her”

Ang pagyakap ay isa sa mga pinakamahusay na paraan ng pisikal na pagmamahal; Ito ay nagpapakita ng pagmamahal, at nagdaragdag ng kaligayahan. Ang pagyayakapan ay naglalabas ng isang hormone na nagbabawas ng stress at pagkabalisa, ibig sabihin ay pinatataas din nito ang iyong kaisipan.

“Compliment her”

Giving a compliment to a woman can be an easy yet effective way to make her feel special, showing her just how wonderful you think she is. Knowing how to compliment a girl is pretty important when you’re trying to make a lasting impression. After all, a compliment shows that you’ve noticed how nice a woman she really is.

simple ways to get a girl's heart 3

“Grab her hand when you guys walk next to each other”

Hawakan ang kanyang kamay habang naglalakad ka, nagbibigay ito ng kaginhawahan. Nagpapakita ito ng mas permanenteng pagmamahal, kagaya ng paggalang, pag-aalala, pagtitiwala, and romantic feeling.  Ang paghahawak kamay ay isang deklarasyon ng debosyon sa bawat isa.

“Wrap your hands around her”

The best way, is the simplest way. When sitting down just nudge over to her and put your arm around her, followed by a smile.

simple ways to get a girl's heart 1

“Write little notes”

Ang pag sulat ng love letter ay isang kahanga-hangang paraan upang ipahayag ang iyong pagmamahal sa iyong karelasyon, lalo na kung hindi mo alam kung paano mo sasabihin sa kanya ang tunay mong nararamdaman.

“Love her with all your heart”
What does it mean to love someone with all your heart? It means to love with all your emotional feelings and with all your devotion. Surely when you love your wife with all your heart, you cannot demean her, criticize her, find fault with her, or abuse her by words, sullen behavior, or actions.

Thank you for supporting our Blogsite! If you want more tips on how to get a girl’s heart in just a simple gesture and also want to have a  best and awesome quotes just always visit here! And also do’t forget to visit us on our FB Page papogi.com

Please like and share Thank You!