Maaring hindi ikaw ang unang minahal ko,
pero masisiguro ko na ikaw na ang
huling hahawak ng puso ko.